Stäng

 

 

Stäng

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng

 

Stäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användarvillkor

 

Denna webbplats (www.hymab.se) administreras av Hymab Hydraul & Maskindelsbuitken i Arvika AB, nedan kallat HYMAB, ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

 

1. Immateriell egendom

 

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör HYMAB. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

 

2. Länkning till webbplatsen

 

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till hemsida på adressen http://www.hymab.se/index.php.

 

3. Uppgifternas tillförlitlighet

 

Informationen på denna webbplats är avsedd för HYMABs besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. HYMAB kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men HYMAB påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. HYMAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

 

4. Dataskydd

 

HYMAB hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter HYMAB kan samla in via webbplatsen och hur de används.

 

Personuppgifter

 

HYMAB registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) ("personuppgifter") utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till HYMAB kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring, marknadsundersökningar, eftermarknadstjänster, spårning av försäljningsdata, och för att kunna kontakta dig.

 

Ej personligt identifierbara uppgifter

 

Samlas in automatisk. I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.

 

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)

 

Cookies används ej på webbplatsens publika delar utan endast i samband med inlogning.

 

Vem kontaktar jag?

 

Om du har lämnat personuppgifter till HYMAB och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register, eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta HYMAB, se "Kontakta oss". Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

 

5. Lagstiftning och domsrätt

 

Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.